Suomen paras opas hakukoneoptimointiin

Hakukoneoptimointi eli Google-optimointi on tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään hankkimaan lisää luonnollista eli orgaanista liikennettä hakukoneista. Hakukoneoptimointia voidaan kohdentaa joko yksittäiselle laskeutumissivulle tai koko sivustolle. Yleensä lienee tarkoituksenmukaista tarkastella optimointia koko sivuston tasolla.

Huomaa: Artikkeli on alun perin kirjoitettu vuonna 2011, mutta se on silti ajankohtainen vuonna 2017.

SEO eli Search Engine Optimization koostuu sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä. Yleensä Suomessa hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan Google-optimointia, sillä esim. Bing-hakukoneen osuus tehdyistä hauista on vielä minimaalinen.

Näkyvyys Internetissä on tärkeää, sillä jopa 88 prosenttia käyttäjistä hyödyntää hakukoneita tuotteiden ja palveluiden etsimiseen. Lyhyestä virsi kaunis, joten yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että hyvä näkyvyys tuo enemmän rahaa yrityksen tai yrittäjän kassaan.

Hakukone top3 sijoitukset

Nykyisellään suuri osa liikenteestä saadaan pitkillä nk. long tail eli pitkän hännän hakusanoilla, joita emme pysty 100 %:n tarkkaan analysoimaan. Tärkeää on panostaa koko sivuston laajuiseen auktoriteettiin ja optimoida sisältö halutuille, tärkeille avainsanoille. Näin sekä tarkan hakusanan että pitkän hännän kävijät saapuvat sivustolle, jolloin heille voidaan tarjota se informaatio, jota he tulivat hakemaan (olipa kyseessä tuote, ajatus, hinnasto, osoite - tai mitä hyvänsä).

Koska Googlen omien julkaisuidenkin mukaan heidän hakuunsa liittyy yli 200 erilaista muuttujaa, ei jokaista pientä seikkaa voida ottaa täydellisesti huomioon. Hyville sijoituksille päästään Suomessa jo perusteiden hallitsemisella. Tämän hakukoneoptimointioppaan tarkoitus onkin perehdyttää teidät lukijat olennaisiin ja vaikuttaviin seikkoihin. Jätämme siis pois turhat löpinät asioista, joiden vaikutus on vaadittuun työmäärään nähden minimaalinen.

White Hat Vs. Black Hat hakukoneoptimointi

Black hat työkalu

Hakukoneoptimointi voidaan jakaa kahteen eri koulukuntaan: White Hat ja Black Hat -optimointiin. Pääasialliset tavoitteet ovat samat, mutta Black Hat -optimoinnissa tuloksia tavoitellaan joko epäeettisillä tai Googlen ohjeiden vastaisilla tavoilla. Yleisesti ottaen black hat -keinoja käyttävä sivusto voidaan poistaa kokonaan indeksistä tai sitä voidaan rankaista. Jos optimointi saadaan tehtyä Googlen ”tutkan alapuolella”, voi tuloksia näkyä todella nopeasti. Black hat -optimoinnin saavutukset eivät ole aina pysyviä, ja kyse on jatkuvasta kamppailusta Googlea vastaan. Tarkempaa tietoa kaipaavat voivat lukea alan arvostetuinta foorumia täällä. Vasemmalla puolella näet kuvan tunnetusta black hat -hakukoneoptimoinnin työkalusta.

Yrityksille ainoa oikea vaihtoehto olisi nk. white hat -optimointi, jossa eettisin ja Googlen ohjeistusten mukaisin keinoin pyritään parantamaan hakukonesijoituksia. Tässä artikkelissa käsitellyt aiheet ovat pääasiassa niin sanottua white hat -hakukoneoptimointia.

Millainen sijoitus on tyydyttävä sijoitus?

Yleisenä ohjenuorana voitaneen sanoa, että top3-sijoitus on aina hakukoneoptimoinnin tavoitteena. Toki suurimman painoarvon saa ensimmäisenä tuloksissa keimaileva sivusto. Kolmen kärjen takana prosentuaalisten klikkausten määrä tipahtaa nopeasti. Kummallista kyllä, vähiten klikkauksia saa sivusto, joka on sijalla 7. Syynä lienee ihmisten tapa käsitellä tietoa: Alun sivustot nähdään tärkeimmiksi, mutta suuren linkkien ja tekstin tulvan myötä keskimmäisiä sivuja on vaikea hahmottaa - ja näin sijan 10 linkki saa enemmän huomiota kuin keskellä sijalla 7 sijaitseva sivusto.

Kaiken hakukoneoptimoinnin tulisi tähdätä aina top3-sijoitukseen. Ensimmäinen virstanpylväs on saavutta etusivun sijoitus (top 10). Yleensä suomalaisilla hauilla tämä on helposti saavutettavissa ja todellinen kilpailu alkaa vasta tästä. Mitä ylemmäs hakutuloksissa kivutaan, sitä vaikeammaksi yhden uuden päänahan ottaminen tulee.

Avainsanojen valitseminen

Sivuston hakukoneoptimointi tulisi aloittaa nk. avainsana-analyysillä, jonka tarkoituksena on löytää ne termit ja sanojen yhdistelmät, joilla relevantteja ja arvokkaita kävijöitä saadaan riittävästi hakukoneista. Mitä vähemmän kyseisillä sanoilla on kilpailua, sitä helpompaa optimoinnista tulee. On kuitenkin fiksua pohtia tarvittavan työmäärän suhdetta saataviin hyötyihin. Joskus saattaa esiintyä tapauksia, joissa sivuston kohdentaminen harvinaisemmille hakusanayhdistelmille on jopa suotavaa. Tällaisia ovat usein paikallisten yritysten lokalisoidut hakusanat, kuten ”kuntosali Turku” tai ”asianajotoimisto Tampere”. Näillä termeillä saadaan yleistä termiä (esim. pelkkä ”kuntosali”) helpommin hyvä sijoitus - ja vierailijatkin ovat kaikki potentiaalisempia asiakkaita.

Oikeilla avainsanoilla voidaan:

 • Hankkia uusia asiakkaita ja saada vanhat asiakkaat palaamaan
 • Lisätä myyntiä merkittäviä määriä lyhyessäkin ajassa
 • Vaikuttaa brändiin ja sen arvoon.
 • Levittää halutunlaista informaatiota valitusta aiheesta.

Tästä hakukoneoptimointiopas.com antaa hyvän esimerkin: Oppaassa mainitaan, että laihdutuspillerit-sanalla ei haeta tarpeeksi (Suomessa, Yhdysvalloissa sanalla on valtaisa kilpailu), joten pelkästään tämän sanan ympärille ei kannata rakentaa suurta sivustoa. Kuitenkin laihdutuksen, kuntoilun ja dieettien ympärille kasattu kokonaisuus voi nousta kärkeen yhdellä artikkelilla, jossa käsitellään laihdutuspillereitä. Näin koko sivustolle saadaan ajettua lisää liikennettä, ja osa aikaisemmin kaukaisistakin asiakkaista saattaa muuttua oikeanlaisella markkinoinnilla laihdutuspillereiden tilaajiksi. Muutaman kuukauden työllä voidaan saavuttaa jo useiden satojen kävijöiden päivävauhti, ja muutamassa vuodessa sivustosta voidaan hyvällä sisällöllä ja fiksulla optimoinnilla tehdä alansa uusi auktoriteetti.

Avainsanatutkimuksessa pitää myös ymmärtää, että pelkkä liikenteen haaliminen paljon kilpailluilla hakusanoilla ei aina tuo merkittäviä tuottoja. Paikallinen pienyrittäjä ei halua sivustolleen tuhansia kävijöitä, jos kukaan ei osta yhtään mitään. Parempi olisi saada vaikkapa 40 kävijää, joista 30 ostaa. Myyntien (tai muun halutun toimenpiteen) ja kävijöiden välisestä suhteesta käytetään termiä konversio, joka riippuu usein muistakin tekijöistä kuin vain valituista avainsanoista.

Avainsanoja voit tutkia Googlen avainsanatyökalulla.

Sisäiset tekijät

Sivuston sisäisellä hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan asioita, joihin voidaan vaikuttaa suoraan muuttamalla järjestelmää. Näkyvimpiä tekijöitä ovat ns. title-elementit, otsikointi, sisältö, kuvaukset, kuvat, sivuston verkkotunnus ja muut vastaavat seikat.

Usein tärkeimmäksi yksittäiseksi tekijäksi mainitaan title-tag eli title-elementti. Title on se teksti, joka näkyy sivuston yläpalkissa ja samalla Googlen hakutuloksissa klikattavana linkkinä. Title tägiä voidaan parantaa seuraavilla yksinkertaisilla ohjeilla.

 • Anna jokaiselle sivullesi uniikki title.
 • Sijoita jokaisen sivun titleen sille sivulle tärkeä hakusana tai tärkeitä hakusanoja.
 • Mitä lähempänä titlen alkua avainsana on, sitä enemmän se saa painoarvoa. Sijoita siis tärkein avainsana heti titlen ensimmäiseksi sanaksi.
 • Pidä title noin 60-70 merkin pituisena, sillä Google ei näytä tämän pidempiä titlejä.
 • Brändäystä varten voit sijoittaa titlen loppuun yrityksesi nimen - esim. ”Avainsana1 long tail | Yritys Oy AB”).
 • Paremman konversion (tässä tapauksessa CTR eli Click Through Rate) saavuttamiseksi, toimintakehoiteen lisääminen saattaa auttaa. Voitkin siis kokeilla käyttää esimerkiksi termejä ”osta”, ”tilaa” tai ”katso”.

Mitä houkuttelevampi title on, sitä parempi. Jos titlesi on hyvin kuvaava ja houkuttelee kävijöitä klikkaamaan sitä enemmän kuin sijoitukseesi nähden on tavallista, saattaa Google parantaa sijoitustasi jo pelkästään tämän takia. Jos siis sivusi on sijalla 10, mutta saa epätavallisen suuren prosentuaalisen määrän kävijöitä tietyllä hakusanalla, voi sijoituksesi parantua pelkästään tämän takia.

Itse sisältö

Nykyään uniikki ja oikeasti kävijälle hyödyllinen sisältö on tärkeämpää kuin koskaan ennen.

Googlen uusimpien algoritmipäivitysten myötä uniikin sisästön merkitys on entisestään kasvanut. Me suosittelemme pitkien artikkelien kirjoittamista: Kirjoita tärkeimmille avainsanoillesi noin 1000-3000 sanaa pitkät artikkelit, jotka tarjoavat useita eri näkökantoja kävijälle. Esittele aiheeseen liittyviä positiivisia ja negatiivisia asioita, ota kantaa ja vertaile. Viittaa alan tunnettuihin tutkimuksiin tai tuotteisiin. Kerro myös vaihtoehtoisista toimintatavoista ja aiheeseen hieman kaukaisemmin liittyvistä seikoista (esim. ”äkkilähdöt” sanan optimointia varten samalla sivulla voidaan kertoa halpojen matkojen, lentojen, tarjousmatkojen, reppureissaamisen, hotellivertailujen, matkavinkkien ja hintojen lisäksi vaikkapa hotellien varaamisesta, lentojen lisähinnoittelusta, matkojen verotuksesta ja matkakokemuksista).

Älä kiinnitä liikaa huomiota sisällön avainsanatiheyksiin. Aikaisemmin jopa yli 5 prosentin avainsanatiheyksillä saatettiin saavuttaa hyviä sijoituksia, mutta päivitysten myötä Google on tarkentanut otettaan ja rankaisee liian korkeasta tiheydestä. Avainsanojen ”stuffaus” on siis syytä unohtaa - ja on parempi keskittyä luontevaan, kieliopillisesti oikeaan ja helposti luettavaan tekstiin.

Hyviä ohjepituuksia:

 • Tärkeimmille avainsanoille 1000-3000+ sanaa
 • Keskitärkeät avainsanat: 500-1500 sanaa
 • Merkityksettömät termit: 100-500 sanaa

Nämä artikkelien sanamäärät ovat vain ohjeistuksia, joilla saadaan parhaat mahdolliset vaikutukset aikaiseksi. Voit toki sijoittua Googlen tulosten kärkikolmikkoon jo pelkillä 250-sanaisilla artikkeleilla, jos hakukoneoptimointi on muuten hoidettu mallikkaasti. Artikkelien pituuksissa myös variaatio on tärkeää: Jos kaikki tekstisi ovat identtisen pituisia, voi iso G alkaa haistaa jotain mätää sivustollasi. Käytä siis eri pituisia tekstejä eri tarkoituksiin. Yhdistä runsas sisältö muihin hakukoneoptimoinnin tekijöihin ja voin luvata, että tulet saamaan liikennettä sekä pitkillä uniikeilla long tail -termeillä kuin tarkoilla kilpailluilla sanoillakin.

Verkkotunnus

Aikaisemmin nk. EMD eli Exact Match Domain oli todella vahva työkalu. Jos halusit kärkeen sanalla ”äkkilähdöt” olisi domain www.akkilahdot.fi antanut parhaat mahdolliset lähtökohdat - ja järjettömän suuren kilpailuedun muihin sivustoihin nähden. Kyllä EMD:llä nykyäänkin vielä arvoa on, mutta niiden merkitystä on pienennetty suuresti. Kärkeen voi siis päästä sellaisellakin domainilla, jossa ei hakusanaa ole. Toki sellainen kannattaa aina varata, jos mahdollista. Jos et kuitenkaan alallasi saa EMD:tä varattua, älä huolestu. Peli ei ole vielä menetetty.

Itse verkkotunnuksen varaaminen käy kätevästi vaikkapa Namecheap tai Hostmonster -palveluista. Suomessa on myös runsaasti palveluita, joilta saat sekä domainin että nopean verkkohotellin todella edullisesti. Usein hieman kalliimpi on toisaalta parempi, sillä hinnan mukana saat lisää luotettavuutta ja nopeutta, jotka myös merkitsevät hakukoneoptimoinnissa.

Meta-kuvaukset

Meta-description eli meta-kuvaus on se teksti, joka näkyy hakutuloksissa linkkisi alapuolella. Jos et itse ole määritellyt kuvausta, hakee Google sivustosi sisällöstä sellaisen pätkän, joka vastaa hakua. Jos määrittelet kuvaukset itse, tulisi jokaisella sivulla olla oma uniikki meta description -täginsä.

Itse määrittelemällä voit tehdä kuvauksesta kutsuvan ja houkuttelevan. Voit näin vaikuttaa kuvauksen antamiin mielikuviin ja pyrkiä parantamaan konversiotasi.

 • Kuvauksen tulee olla korkeintaan 156 merkkiä pitkä. Muuten se ei mahdu kokonaisuudessaan hakutuloksen alle.
 • Kuvauksessa tulisi olla tärkeä hakusana tai tärkeitä hakusanoja. Varo ylilyöntejä ja pidä kuvaus luonnollisena.
 • Voit käyttää kuvauksessakin käskyjä ja kehotteita parantaaksesi hakijoiden klikkausaktiivisuutta.
 • Kuvaa sivun sisältöä tarkkaan ja kerro, mitä sivulta oikeasti löytyy.

Otsikointi

Otsikointi on tärkeä osa hakukoneoptimointia. Joskin pääotsikon eli niin sanotun h1-tagin merkityksestä ollaan kiistelty jo vuosikausia. Turvallisin ratkaisu on käyttää h1-tägissä jotain tärkeää avainsanaa tai muutamaa tärkeää termiä. Tämän jälkeen sivuston sisältöä tulisi jäsennellä alemman tason (h2-hX) otsikoilla luonnollisella tavalla. Usein ei ole tarvetta mennä h5-tason otsikoita alemmas, mutta pitkien yli 1000 sanaisten artikkelien otsikoinnista on vaikeaa sanoa mitään absoluuttista. Tärkeää on, että käyttäjä saa tarvitsemansa informaation helposti ja teksti on helppolukuista ja miellyttävää.

Tutkimukset osoittavat, että sivuston vasen reuna saa kävijöiltä enemmän huomiota. Käytä tätä hyödyksi ja lisää otsikoiden alkuun sekä kehotteita että tärkeitä avaintermejä. Näin konversiosi parantuu ja teet enemmän rahaa!

Kuvat ja niiden ALT-tagit

Kyse on pienestä asiasta, jolla voidaan saada suuria muutoksia aikaiseksi. Teksti on aina tekstiä, mutta kuva voi kertoa enemmän kuin 1000 sanaa - eikö totta? Kun kuvat eivät lataudu syystä tai toisesta, tai kun hakijat käyttävätkin tavallisen Google-haun sijasta kuvahakua, on kuvien ALT-tagilla merkitystä. Jos kuvasta on linkki eteenpäin, vastaa ALT-attribuutti käytännössä linkkitekstiä. Tällöin ALT:lla voidaan määritellä, mille ankkurisanalle linkin sisältämä painoarvo annetaan.

Hakutermistä riippuen, saattaa Google nostaa kuvia myös tavallisen haun etusivulle. Tällöin sivustosi kuvien ALT-tekstit voivat olla todella merkityksellisiä.

Above the fold

Tiedätkö mitä lehdissä tarkoittaa above the fold? Termillä tarkoitetaan sitä osaa, joka tulee sanomalehden etusivun yläpuoliskoon näkyviin - eli näkyvä osa, kun lehti on taitettu tavanomaiseen tapaan. Myös hakukoneoptimoinnissa above the fold -termillä on käyttöä: Sillä tarkoitetaan sitä osaa sivustostasi, joka näkyy heti sivun latauduttua ilman sivun skrollaamista ylös tai alas.

Tarkista: Käytä 15 tuuman näyttöä ja aseta resoluutio noin 1024 x 768 pikseliin. Katso mitä näet? Onko sivusi tärkein sanoma ja sisältö luettavissa heti?

Vaikka tällä ei vielä ole niin suurta merkitystä kuin haluaisin, on se silti merkitsevä tekijä. Jos sivustasi ei näy kuin pelkkä iso otsikkobanneri ja tuhansittain mainoksia, on sinulla vielä parantamisen varaa. Käyttäjäkokemuksen parantamiseksi suosittelen, että pienennät header-osiotasi ja mainospaikkojasi niin, että sivustosi tärkein sisältö tulee ainakin 50 prosenttisesti näkyviin heti latauksen yhteydessä.

Hakukoneet haluavat tarjota parhaan mahdollisen käyttökokemuksen vierailijalle, joten ehkä sinunkin kannattaisi panostaa tähän.

Sivustosi sisäisten linkkien painotuksen kanavoiminen

Jotta hakukoneet tietäisivät, mikä sisältö sivustollasi on tärkeää, voit pyrkiä kanavoimaan arvoa tärkeimmille laskeutumissivuillesi. Etusivulta ja alasivuilta ei kannata turhan aktiivisesti linkittää sivustosi epäolennaisille sivuille. Keskitä sisäistä linkitystä tärkeimpiin laskeutumissivuihisi, mutta pidä koko sivusto luonnollisen oloisena.

Kun linkität sivustosi sisäisesti, linkitä tekstistä tärkeille sivuille ja käytä ankkurina avainsanoja. Varioi avainsanoja (kuten backlinkeissäkin), mutta variaation ei tarvitse olla niin suurta kuin sisäänosoittavissa linkeissä - sillä hakukoneet tietävät sinun olevan vastuussa sivuston sisäisistä muutoksista.

Helpota tärkeimille sivuille siirtymistä: Pidä ylä- tai sivupalkissa linkki tärkeimpiin ländäreihin ja anna navigaation parhaat paikat niille.

Uuden sisällön luominen

Kuten on jo pitkään tiedetty, Google on todellinen sisältörohmu. Nälkäiselle eläimelle pitää antaa syötävää jatkuvasti, joten sisältöä tulisi luoda tasaista tahtia. Se, mikä on riittävä tahti, riippuu pitkälti alastasi ja kilpailijoidesi aktiivisuudesta. Esimerkiksi matkailualalla kilpailu on niin kovaa, että näkyvyyden varmistamiseksi olisi hyvä julkaista uutta sisältöä vähintäänkin viikkotasolla. Vastaavasti ”kuntosali Rovaniemi” tai ”Parturikampaamo Turku” ovat sellaisia sanoja ja aloja, joissa sisällön luomisella ei ole vastaavaa merkitystä. Riittävät tulokset saadaan useimmilla aloilla julkaisemalla yksi artikkeli viikossa.

Jos sivustosi on selvästi kilpailijoidesi sivustoja pienempi, kannattaa sisältöä julkaista sen verran runsaasti, että oman sivustosi jalanjälki kasvaa vähintäänkin kilpailijoiden tasolle.

Linkit ulospäin

Hakukoneoptimoinnissa myös yhteenkuuluvuuden luomisella on oma paikkansa. Ei ole kovin luonnollista, että sivustosi olisi kaikkien hakutulosten kärjessä, mutta ei linkittäisi ollenkaan ulospäin. Ulospäin osoittavista linkeistä voimme antaa seuraavanlaisia vinkkejä:

 • Pidä linkit luonnollisen näköisinä - myydyltä näyttäviä linkkejä kannattaa välttää (tai ainakin asettaa ne nofollow-linkeiksi).
 • Affiliate-linkit kannatta cloakata eli naamioida - Google vihaa affiliate-sivustoja, ne ovat laadultaan usein netin ”huonoimmasta” päästä (paitsi tietysti allekirjoittaneen affiliate-sivustot, jotka ovat maailman ehdottomasti parhaita Internet-sivustoja).
 • Sivupalkista linkitys ei anna enää sitä tehoa, jota joskus ollaan nähty.

Ulkoiset tekijät - linkeillä on yhä merkitystä

Sivuston ulkoisella hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan pääasiassa sivustoosi osoittavia linkkejä - sekä niiden määrää, laatua, käytettyjä avainsanoja kuin muitakin seikkoja. Oikeastihan Suomen kokoisessa maassa harvat sivustot sijoittuvat hyvin ihan vain luonnollisilla ”vahingossa” hankituilla linkeillä, joita lukijat antavat hyvää hyvyyttään. Toki on tärkeää, että sisältösi on niin merkittävää, että ihmiset oikeasti linkittävät sivustoosi - mutta parhaat sijoitukset saadaan hakukoneoptimoinnin ja linkkien aktiivisen hankkimisen kautta.

Kun tietyn alan sivustojen (vaikkapa taas ne äkkilähdöt / matkailu tai laihdutus) sisäiset tekijät on optimoitu kuntoon ja sivustoilla on runsaasti uniikkia sisältöä, määrittyvät sijoitukset pitkälti linkkien mukaan. Jos sivustolle A on vain 3 linkkiä ja sivustolle B on 50 linkkiä, on luultavaa, että sivustolla B menee paremmin.

Vaikka algoritmipäivitysten myötä sisällön ja kävijöihin liittyvien muuttujien (vierailuaika, bounce rate, CTR, latausajat, yms) merkitys on noussut, ovat backlinkit eli inbound-linkit yhä helpoin ja vaivattomin tapa hakukoneelle arvioida sivuston arvoa ja suosiota. Sivusto, jolle linkitetään paljon, on oletusarvoisesti arvokkaampi kuin sivusto, jolle ei kukaan jaksa linkittää.

Päivän sana on kuitenkin variaatio. Google on erittäin tarkka haistamaan kaikki ”ostetut” linkit. Jos sivustoosi osoittavat linkit ovat kaikki avainsanalla ”pikavippi” tai ”äkkilähdöt” tai ”laihdutus” alkaa isoa G:tä kummastuttamaan. Tuntuuko sinusta luonnolliselta, että jokainen ihminen käyttäisi samaa termiä linkittäessään hyödylliseltä näyttävään sivustoon? Ei todellakaan.

Itse asiassa itse ankkurisanaa tärkeämpää onkin se sisältö ja yhteys, jossa linkkisi esiintyy. Jos linkkisi on sivustolla, jossa kaikki tekstit (tai edes se teksti, jossa linkkisi on) liittyvät haluttuun aiheeseen, on linkillä merkittävästi painoarvoa. Jos vippejä vertailevalle sivustollesi tulee linkki naapurin Kallen blogista, ei tuolla linkillä ole juurikaan merkitystä. Jos saat kuitenkin linkin alan suurelta auktroteetilta, sijoituksesi voivat nousta kohisten.

Vinkkejä:

 • Varioi linkkiesi ankkureita aikaisempaa enemmän.
 • Linkitä välillä myös roskasanoilla kuten ”tästä”, ”täältä” tai ”klikkaa”.
 • Linkitä välillä myös pelkällä domainilla - on erittäin luonnollista, että ihmiset kirjoittavat blogeihinsa tyyliin ”Vertailin piilarini sivustolla www.piilolinssivertailu.net” - linkki ei tule siis sanalla ”Piilolinssit hintavertailu” vaan domainilla!

Esimerkiksi ”pikavippi” sanalla nouseminen hyville sijoille voi tapahtua kätevästi linkittämällä saman alan sivustoilta myös synonyymeillä kuten ”vippi”, ”pikalaina”, ”pikaluotto”, ”yksityislainat”, ”pienlaina” ja niin edelleen.

Koska Suomi on yhä pieni maa ja jonkinlainen takapajula hakukoneoptimoinnin maailmassa, on sisääntulevien linkkien painoarvo yhä kova. Syy on selvä: Kilpailijoilla kun ei ole juuri ollenkaan linkkejä sisäänpäin, voi parilla hyvällä linkillä päästä jo pitkälle.

Alkuun pääset ihan vain lisäämällä sivustosi muutamiin suomalaisiin linkkihakemistoihin. Googlettamalla ”linkkihakemisto” -sanalla saat jo osan parhaista paikoista näkyviin. Hyviksi todetuista linkkihakemistoista allekirjoittanut suosittelee mm. Makupalat ja Fennica.net -sivustoja. Vaikka nämä linkit eivät missään nimessä korvaa relevanteilta sivustoilta saatuja auktoriteettilinkkejä, voi niillä vähän kilpailluilla aloilla saada suuria muutoksia aikaiseksi.

Jotta linkityksestä saataisiin mahdollisimman luonnollisen oloista, on syytä pohtia myös nofollow-linkkejä. Esimerkiksi suurin osa blogien kommenteista saatavista linkeistä on nofollow-linkkejä (periaatteessa nofollow-linkillä tarkoitetaan sellaista linkkiä, jota hakukoneen ei haluta seuraavan - linkki on kuitenkin aina linkki, katsoipa sitä miten päin tahansa, ja kyllä Google sen silti jotenkin huomioi). Jotta linkkiprofiilisi näyttäisi mahdollisimman luonnolliselta, kannattaa hankittuihin hakemisto- ja tekstilinkkeihin yhdistää muutamia profiili- ja kommenttilinkkejä (kommentoi alan arvokkaimpien sivustojen blogeihin, luo oma profiilisi yhteisö-, blogi- tai uutispalveluihin ja lisää linkkisi näihin). Google ei ihan kaikkia sivuja edes indeksoi eli aivan jokaisella linkillä ei välttämättä ole merkitystä, mutta tähän aiheeseen on turha lähteä syvemmin tutustumaan tässä kohtaa.

Linkin tai linkkien hankkimisen jälkeen saattaa mennä useita päiviä tai viikkojakin ennen kuin näet vaikutukset hakutuloksissa. Tulosten muuttuminen ja lopullisten vaikutusten arvioiminen on pitkälti kiinni alan ja hakusanojen kilpailusta. Jos tarkoituksena on sijoittua hyvin vähän kilpailluilla termeillä, voivat vaikutukset tulla näkyviin jo parissa päivässä (tai tunnissa, jos linkit pingataan).

Huomioitavaa: Pelkkä pääsivulle linkittäminen ei ole luonnollista - tai ainakaan kannattavaa. Tällainen toiminta antaa hakukoneelle käsityksen, että alasivusi sisältävät arvotonta tai turhaa informaatiota, johon ei kannata linkittää. Näin alasivusi eivät varmasti sijoitu haluamallasi tavalla. Linkitä siis ainakin kaikkia tärkeimpiä laskeutumissivujasi.

Vaikka tässä olenkin jo hetken paasannut linkityksen tärkeydestä, on syytä muistaa, että Suomen kokoisessa maassa tuhansien linkkien (etenkin spämmilinkkien) hankkiminen on täysin turhaa. Muutama hyvä ja kymmenkunta keskivertoa linkkiä yhdistettynä loistavaan sisältöön saa jo ihmeitä aikaan - alasta riippumatta.

Sivuston auktoriteetista

Google on viimeisimpien algoritmimuutosten myötä antanyt yhä enemmän painoarvoa muuttujalle, jota usein kutsutaan sivuston auktoriteetiksi. Auktoriteettia on kuitenkin vaikea yksiselitteisesti määritellä. Myös sen vaikutuksia on mahdotonta täydellisesti kuvata. Selvää on, että korkean auktoriteetin sivustot näkyvät paremmin sekä tarkoilla avainsanoilla että long tail -hauilla. Korkean auktoriteetin domainit saavat erityistiä ”boostia” myös yksittäisille sivuille ja näkyvät pitkän hännän hakutermeillä paremmin kuin pelkkien linkkien perusteella voitaisiin olettaa.

Ymmärrä

 • Auktoriteetti ei ole sama asia kuin korkea PageRank. Sivusto, jonka PageRank on korkea (vaikkapa yli 4) voi sijoittua hakutuloksissa reippaasti huonommin kuin PR1-3 -sivusto. PageRank-muuttujaa ei voida unohtaa, mutta pelkästään sen perusteella ei sivuston auktoriteetista kannata lähteä tekemään nopeita johtopäätöksiä.
 • Tärkein auktoriteettiin vaikuttavat tekijät ovat:
  • Linkit: Mitä enemmän ja mitä laadukkaampia linkkejä sivustollesi tulee, sitä enemmän saat auktoriteettiä. Google on kuitenkin niin fiksu, että pelkkä hyvien ja arvokkaiden linkkien ostaminen ei enää riitä. Pelkkä muutaman hyvän linkin ostaminenkaan ei riitä. Tarvitset paljon variaatiota sekä linkkien laadussa, määrässä kuin käytetyissä avainsanoissakin. Google ei ole tyhmä - ja kaiken tulisikin näyttää mahdollisimman luonnolliselta ulospäin - vaikka kyse olisikin todella aktiivisesta hakukoneoptimoinnista.
  • Sivustosi laajuus eli ”jalanjälki”: Mitä enemmän sivustollasi on sisältöä, sen parempi. Vähän kilpailluilla aloilla jo muutama kymmenen artikkelia voi riittää auktoriteettiaseman saavuttamiseksi. Mitä enemmän kilpailua, sitä enemmän tarvitset sisältöä auktoriteetin saamiseksi. Sivuston laajuutta tulisi arvioida sekä indeksissä olevien uniikkien sivujen lukumäärän mukaan että näiden sivujen sisällön pituuden mukaan. Silkkaa absoluuttista lukumäärää tärkeämpää on pohtia oman sivuston laajuuden suhdetta kilpailijoihin.
  • PageRank varmasti kertoo myös jotain. Mitä korkeampi on sivuston PR, sitä enemmän sinne on valunut nk. ”linkkimehuja” ja sitä todennäköisemmin se on korkean auktoriteetin sivusto.
  • Myös esimerkiksi uusien sivujen indeksointinopeus voi kertoa jotain auktoriteetista. Mitä nopeammin lisäämäsi uusi sivu indeksoituu, sitä enemmän Google pitää sivustoasi silmällä. Mitä enemmän Google pitää sivustoasi silmällä, sitä korkeammaksi se arvioi sivustosi auktoriteetin. Indeksointinopeus riippuu kuitenkin myös aikaisemmasta julkaisutahdistasi, käyttämästäsi julkaisujärjestelmästä ja muista seikoista. Tällä ei voida siis yksistään analysoida auktoriteettiä.

Muista, että PR arvioidaan jokaista sivuasi kohden, mutta auktoriteetti on kokonaista sivustoa koskeva arvo. Auktoriteettiä ei voida tarkastaa mistään, sillä Google ei ole antanut sille julkisesti näkyvää numeerista arvoa. Tietyt SEO-työkalut voivat antaa suuntaa-antavia arvioita, mutta ne eivät ole Googlen virallinen näkökanta.

Sivuston ikä ja domainin varaus

Aikaisemmin hakukoneoptimointi oli pitkälti vanhojen sivustojen juttu: Vain vanhalla (vähintään vuoden ikäisellä) domainilla pystyi kilpailemaan. Yhä edelleen vanha sivusto on toki arvokkaampi kuin täysin tuore domain, mutta iän merkitys on vähentynyt. Nyt jo muutaman kuukauden ikäisellä sivustollakin voi sijoittua hyvin jopa kilpailluilla hakutermeillä.

Mielenkiintoista on, että viime aikoina domainin varauksen pituudelle on annettu enemmän painoarvoa. Jos alallasi on tavallista, että domain varataan vain vuodeksi tai kahdeksi kerrallaan, varaa sinä omasi vaikkapa 5 vuodeksi eteenpäin. Mitä pidempi varausaika, sitä vähemmän sivusto vaikuttaa spämmisivustolta. Pitkä varaus antaa Googlelle signaalin, että sinä olet tosissasi ja toimintasi on jatkuvaa.

Palvelimen toimintavarmuus ja sijainti

Aikaisemmin mainitsin, että myös hinnalla on väliä hakukoneoptimoinnissa. Tämä lähinnä tarkoitti sitä, että maksamalla hieman suuremman summan hostauksesta, saat varmempaa palvelua. Mitä vähemmän palvelin on poissa käytettävistä, sitä luotettavammalta se tuntuu myös hakukoneiden silmissä. Ylikuormitetut, hitaat ja pitkään toimimattomina makaavat sivustot ovat käytettävyydeltään heikkoja ja näin hyvien sijoitusten saavuttaminen vaikeutuu.

Suorituskyvyn optimoimiseksi:

 • Suunnittele tietokanta huolella.
 • Optimoi grafiikat.
 • Osta hostaus oikeasti hyvältä palveluntarjoajalta.

Palvelimen sijainnin vaikutus erityisesti lokalisoituihin hakuihin alkaa painottumaan vuosi vuodelta enemmän. Jos käytät .fi-tunnusta, Google jättää palvelimesi sijainnin huomioimatta, mutta muilla tunnuksilla (.com, .org, .net, .info, .biz ja niin edelleen) sijainnillakin on merkitystä. Voit kertoa sivustosi kohdentamisesta hakukoneille Googlen verkkovastaavan työkalujen maantieteellinen sijainti -osiossa.

Jos sinulla on varaa valita, valitse palvelin, joka sijaitsee Suomessa.

Yleisimmät virheet hakukoneoptimoinnissa

Virhe, jota näen eniten (lähes päivittäin) on samojen titlejen käyttäminen jokaisella sivulla. Kun luot uutta sivustoa tai optimoit vanhaa, muista vaihtaa titlet uniikeiksi. Suosittelen aloittamaan titlen avainsanoilla ja lisäämään brändäyksen vasta loppuun (siis ”Avainsana | Yritys Oy” eikä ”Yritys Oy - Avainsana”). Muokkaa titleä niin, että se lisäksi kuvaa sivun oikeaa sisältöä hyvin. Pelkkä yrityksen nimi tai yksi sana (esim. pelkkä sana ”Laihdutus” tai ”Äkkilähdöt” tai nimi ”Yritys Oy”) ei näytä houkuttelevalta.

Epäeettinen käyttäytyminen on toinen suuri virhe. Ihmiset luulevat, että hakukoneita voi huijata. Uskokaa minua, kun sanon, että tästä ei seuraa mitään hyvää. Älä siis edes yritä piilottaa linkkejä tai tekstiä. Näytä käyttäjälle ja hakukoneelle samanlainen sivusto. Hakukoneita voi huijata, mutta 99 prosentin todennäköisyydellä et itse pysty siihen.

Footer-linkit

Kolmas erittäin yleinen ongelma on tuplasisältö. Tällä en tarkoita muilta sivuilta varastettua tai lainattua sisältöä - tai muuten vain samankaltaista sisältöä, jollaista löydät muualtakin. Internet on niin laaja kokonaisuus, että todennäköisesti joku on sanonut jo sinun sanomasi asiat jossain yhteydessä jollain sivustolla. Tuplasisällöllä tarkoitan sellaista tekstiä, joka esiintyy omalla sivustollasi jo toisessa yhteydessä. Esimerkiksi suurin osa julkaisujärjestelmistä luo kategorioiden ja avainsanojen mukaan sivuja, joissa on katkelmia teksteistä. Nämä sivut usein johtavat tuplasisältöön. Harva meistä haluaa poistaa näitä sivustoja täydellisesti indeksistä. Paras ratkaisu onkin käyttää lisäosaa, jolla voit kirjoittaa jokaiselle kategorialle tai avainsanalle oman kuvauksensa (noin 150-300 sanaa riittää kyllä).

Neljäs virhe, jota tehdään usein vahingossakin, on täysin turhille sivustoille ja nk. bad neighbourhood -sivustoille linkittäminen. Jos jokin sivusto on mielestäsi täysin turha, ei tarjoa sinulle mitään uutta ja arvokasta ja tuntuu epäluotettavalta - niin älä linkitä siihen. Spämmisivustoihin linkittäminen antaa hakukoneille huonon kuvan omasta sivustostai. Linkitä vain sivustoihin, joilla koet olevan jotain annettavaa.

Hakukoneoptimoinnin jatkuvuus

Hakukoneoptimointi ei ole pistemäinen merkintä ajassa, se on jatkuvaa tavoitteellista toimintaa. Jos unohdat sivuston kuukausiksi istumaan yksin pimeään, alkaa se voida pahoin ja Google rankaisee sinua. Pidä huolta omista lapsistasi ja jatka hakukoneoptimointia kuukaudesta toiseen. Sekä uuden sisällön luominen että sivustolle osoittavien linkkien jatkuva kasvattaminen tuovat lopulta parhaat tulokset.

Kun sivustoni tippuu hakutuloksissa

On yleistä, että sivusto näkyy ensin hyvin, mutta katoaa täysin yllättäen tärkeimmillä hakusanoilla todella kauas. Tätä ilmiötä kutsutaan usein niin sanotuksi Sandbox-efektiksi. Useimmat luulevat tätä hiekkalaatikko-efektiä rangaistukseksi, mutta oikeasti kyse on vain Googlen tavasta ottaa uusi sivusto huomioon. Etenkin alle vuoden vanhojen sivustojen kohdalla liian nopea linkkien hankkiminen ensin nostaa sivuston hakutulosten kärkeen, mutta muutaman kuukauden sisällä tiputtaakin sen useita kymmeniä sijoja taaksepäin.

Sandboxista pääsee yleensä pois jatkamalla sivuston ylläpitoa tavalliseen tapaan. Kun hankit linkkejä lisää, kirjoitat uutta sisältöä (kokeile yli 1000-sanaisten artikkelien kirjoittamista) ja linkität lisää myös alasivujasi, ymmärtää hakukone myöhemmin, että sivustosi on oikeasti arvokas ja sen kuuluukin näkyä hyvillä sijoituksilla.

Usein hiekkalaatikko voidaan välttää rajoittamalla linkkien hankkimista heti alussa. Linkitä vain muutamasta arvokkaasta lähteestä ja keskity luomaan sisältöä. Kun sivustosi kerää ikää hieman lisää, linkitä varovasti sisäänpäin ja lisää linkkien määrää ajan myötä.

Konversiosta

Kuten aikaisemmin tässä artikkelissa mainitsin, ei pelkällä sijoittumisella ole merkitystä. Hakukoneoptimointi itsessään käsittää vain sijoitusten parantamista, mutta yrityksen todellisen kassavirran kannalta myös konversio-optimoinnilla - eli käyttäjien muuttamisella tehokkaasti asiakkaiksi ja rahaksi - on suuri merkitys. Konversioon vaikuttavat sekä valitut hakusanat että sivuston ulkoasu, mainosten asettelu kuin tapa esittää asioita.

CTA = Call to Action - käsky tai kehotus suorittaa haluttu toimenpide. Esiintyy suomenkielessä usein termeinä ”osta”, ”katso”, ”tilaa”, ”kokeile” tai ”klikkaa”.

Ainakin allekirjoittanut ottaa ennemmin 10 kävijää, joista 5 tekee tilauksen - kuin 100, joista kukaan ei tilaa. Kun yhdistetään hyvä konversio ja hakukoneoptimointi, voidaan saada 100 kävijää, joista 50 tilaa - tai 1000, joista 500 tilaa.

Loppukaneetti

Internet on järisyttävän laaja kokonaisuus ja hakukoneet niin monimutkaisia vempeleitä, että niiden toiminnasta on vaikea sanoa mitään lopullista ja 100 prosenttisen täsmällistä. Se, mitä tiedämme, on, että Google (ja muut hakukoneet) spideroivat (englanniksi käytetään myös termiä ”crawl”) sivustosi, arvioivat sivustojen välisiä linkkejä, sivuja ja kaikkea mahdollista. Tuhannet tietokoneet prosessoivat jatkuvalla syötöllä sekä uusia että vanhoja sivustoja. Jo muutaman sekunnin viive saattaa olla käyttäjälle iso juttu, joten aivan kaikkea informaatiota ei voida käsitellä. Tässä piileekin hakukoneoptimoinnin juju. Tehdään oikeaan aikaan oikeita asioita oikealla tavalla - unohdetaan pienet seikat (Suomessa tämän voi tehdä) ja keskitytään siihen, mikä merkitsee. Näin hakukoneoptimoinnilla voidaan tehdä rahaa - isolla kädellä.

Tämän sivuston sisältö ei ole salatiedettä - eikä rakettitiedettä. Kaikki tämä informaatio on saatavilla muistakin lähteistä. Me olemme vain koonneet omat näkemyksemme yksiin kansiin. Tässä vielä muistutuksena artikkelimme tärkeimmät seikat.

 • Auktoriteetti on nyt tärkeämpää kuin koskaan.
 • Long tail haut tuovat suurimman osan liikenteestä.
 • Luo uutta ja arvokasta sisältöä runsaasti (jopa yli 1000 sanaisia artikkeleita).
 • Linkeillä on yhä merkitystä - joskin tapa arvioida linkkejä on kehittynyt aikaisempaa pidemmälle.
 • Panosta sekä hakukoneoptimointiin että konversioon parhaan rahallisen tuoton saavuttamiseksi.

Muuta luettavaa: Beginners Guide to SEO

SEO Guru Joonas Toivonen

Teksti ja kuvat: Joonas Toivonen

Artikkeli kirjoitettu vuonna 2011, joten kaikkea tämän artikkelin sisältöä ei tule pitää 100-prosenttisena totuutena… Tosin suurin osa mainituista asioista pätee vielä vuonna 2017.

Yhteystiedot

 • Joonas Toivonen
 • GSM. 0400759653
 • e-mail: joonastoivonen@gmail.com

Lue myös mikä Google Panda on ja miten se vaikuttaa sivustoosi.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn